Zending vanuit Ichthus

Vanaf april 2013 ben ik, Meindert Kramer, uitgezonden door de Ichthusgemeente om te werken bij de zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie (OM). Eerst als onderdeel van het communicatieteam in Nederland, later als teamleider en nu als grafisch vormgever bij het internationale communicatieteam (werkzaam vanuit Nederland). Ik ben dankbaar dat de Ichthus-gemeente dit werk steunt!

Waarom deze stap?

Deze stap in afhankelijkheid hebben we destijds gezet, omdat we ons geroepen weten om praktisch bij te dragen aan de verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus. Ik geloof dat we hoop en herstel kunnen brengen op plaatsen waar mensen nog nooit hebben gehoord van Jezus als we Gods liefde heel praktisch handen en voeten geven. Daarom is het werk van OM zo waardevol. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren!

Inhoud van mijn werk

Als grafisch vormgever bij OM International ben ik betrokken bij de ontwikkeling van campagnes en materialen die wereldwijd worden ingezet. Hiermee proberen we christenen te mobiliseren om betrokken te zijn bij de verspreiding van het Evangelie. We willen mensen stimuleren om biddend het werk te ondersteunen, financieel bij te dragen en/of zelf op zendingsreis te gaan. Zo spelen we als team een belangrijke rol achter de schermen bij het zendingswerk van Operatie Mobilisatie.

Steun het werk van Meindert bij OM

Dit werk kan ik niet doen zonder de steun vanuit de gemeente, familie en vrienden, omdat iedere zendingswerker bij OM afhankelijk is van giften. Ik hoop van harte dat u dit werk een warm hart toedraagt en hieraan wilt bijdragen. Gebed is daarin van essentieel belang!

Giften

Ook is er structurele financiële steun nodig om dit werk te kunnen doen. Jaarlijks is er nog een tekort in het benodigde support. U kunt hieraan bijdragen door een eenmalige of structurele gift over te maken op NL13 RABO0114 2329 38 t.n.v. Operatie Mobilisatie o.v.v. ‘Support Meindert Kramer’. Op deze manier mogen we samen in de naam van Jezus optrekken en Zijn liefde handen en voeten geven!

U kunt ook online doneren

Direct online doneren

Heeft u vragen? Mail naar [email protected]