Zending vanuit de IchthusMeindert OM

Vanaf april 2013 ben ik, Meindert Kramer, in de functie van Marketing & Communications Officer aangesteld bij de internationale zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie (OM). Ik ben dankbaar dat de Ichthus-gemeente ons steunt in deze stap. Maar Ichthus staat ook voor iets anders. Het is een Griekse afkorting voor Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser. Dat is de werkelijke kracht van waaruit ik dit werk kan en wil doen!

Waarom deze stap?

Deze stap in afhankelijkheid hebben we gezet, omdat we ons geroepen weten om praktisch bij te dragen aan de verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus. Ik geloof dat we hoop en herstel kunnen brengen op plaatsen waar dat nodig is als we de Zijn liefde heel praktisch handen en voeten geven. Daarom is het evangelisatiewerk van OM zo waardevol. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren binnen mijn taak in het Communicatieteam.

Inhoud van de functie

Met het Communicatieteam brengen we het werk van OM onder de aandacht. Graag willen we christenen betrekken bij dit goede werk door hen te stimuleren tot bidden, te geven of mee te gaan met zendingsreizen en -acties. Dit doen we door online en print publicaties en aanwezigheid bij landelijke evenementen. Daarnaast ben ik betrokken bij een internationaal team dat de huisstijl van OM bewaakt en ontwikkelt.

Steun het werk van Meindert bij OM

Dit werk kan ik echter niet doen zonder de steun vanuit de gemeente, familie en vrienden, omdat iedere zendingswerker bij OM afhankelijk is van giften. Ik hoop van harte dat u dit werk een warm hart toedraagt en hieraan wilt bijdragen. Gebed is daarin van essentieel belang!

Giften

Ook is er structurele financiële steun nodig om dit werk te kunnen doen. Jaarlijks is er nog een tekort in het benodigde support. U kunt hieraan bijdragen door een eenmalige of structurele gift over te maken op NL13 RABO0114 2329 38 t.n.v. Operatie Mobilisatie o.v.v. ‘Support Meindert Kramer’. Op deze manier mogen we samen in de naam van Jezus optrekken en Zijn liefde handen en voeten geven!

U kunt ook online doneren

Klik hier om via internet een gift te doneren

Heeft u vragen? Mail naar tft@meindertkramer.nl