De gemeente van Christus heeft bij Zijn hemelvaart een aantal opdrachten ontvangen van de Here Jezus. Een van die opdrachten luidt: ‘Gaat heen en verkondig alle volken het Evangelie’. Deze opdracht willen we als Ichthus-gemeente vorm geven onder Zending en Evangelisatie.
Evangelisatie heeft te maken met de naaste dichtbij, zeg maar binnen Nederland. Daar zijn we als gemeente mee bezig. Zo willen we partnergemeente worden van ICF zendingsgemeente in Utrecht West. We willen deze zendingsgemeente financieel maar ook met menskracht ondersteunen.
Daarnaast heeft dit bevel betrekking op de naaste ver weg. In landen buiten Nederland zeg maar. Dit willen we als gemeente vorm geven in de steun die we verlenen aan de gemeenten in KwanDebele in Zuid Afrika.
Deze zendingsgemeente omvat een groot aantal plaatselijke kleine gemeenten die met drie dominees worden bearbeid. Een aantal gemeenten zijn inmiddels zo gegroeid dat ze zelfstandig kunnen worden. Een van die gemeente is de gemeente van Libangeni. Wij ondersteunen deze gemeente financieel en in de toekomst ook materieel.
We hopen in de toekomst hier meer van te kunnen laten zien.

Projecten die door de gemeente worden gesteund

>>ICF Utrecht
>>Kwandebele
>>Moldavië

Rapport 2011 Deputaten Buitenlandse Zending

Download hier het rapport van Deputaten Buitenlandse Zending. Hierin staan de werkzaamheden die in 2011 zijn verricht.