Dit bezoek is bedoeld om nieuwe leden welkom te heten, te informeren over het “hoe en wat” binnen onze kerk en om duidelijk te krijgen welke gaven de nieuwe broeder en/of zuster kan en wil inzetten voor de gemeente.

 • Voorafgaand aan dit bezoek is de ouderling al met een mede ouderling op motivatiebezoek geweest.
 • De wijk ouderling en wijk diaken hebben vooraf contact of er tijdens het motivatie bezoek nog bijzonderheden te melden zijn wat van belang kan zijn voor het welkomstbezoek.
 • De ouderling opent het gesprek met gebed en leest vervolgens uit de bijbel, de diaken eindigt na het gesprek met dankgebed.
 • Na de opening legt de ouderling het doel van het bezoek uit en verwelkomt de broeder en/of zuster in de gemeente.
 • Al naar gelang de situatie worden de vragen gesteld zoals in het protocol ‘nieuwe leden’ zijn genoemd.
 • De diaken geeft uitleg over de diaconie algemeen (wat doen we zo al). Belangrijkste taak is het omzien naar elkaar en hulp bieden aan wie het nodig heeft zowel binnen als buiten de kerk. Kortom de dienst der barmhartigheid staat centraal voor een diaken.

Er zal een uitleg gegeven worden over:

 • VVB (vaste inkomsten) (machtiging afgeven)
 • Collectebonnen verkoop (elke maandag 19.30-20.00u)
 • Uitleg bouwsteen actie (machtiging afgeven)
 •  Abonnement Kerkenblad (machtiging afgeven)
 • Gavenformulier afgeven (vragen naar de gaven)
 • Gemeentegids (digitaal via de mail)
 • Afgifte en verkoop liedbundel (bestelling opnemen, contant betalen)

Overige meldingen:

 • Melden van de structuurgids en contactinformatie van de diverse commissies, werkgroepen etc. op de website.
 • Melden van de vacaturebank op de website.
 • Melden mogelijkheid wijkcontactgroep.
 • Melden dat één keer in de week de zendingscollecte langskomt

Afspraak maken over het ophalen/inleveren van de machtigingen en gavenformulier.
De diaken komt deze persoonlijk afhalen, bij voorkeur en indien mogelijk binnen 2 weken na het welkomstbezoek.