Hoe te handelen wanneer een broeder en/of zuster aangeeft om over te willen gaan naar een andere CGK of andere gemeente.
De vertrekkende persoon(en) moeten de scriba van de Ichthus gemeente informeren dat men wil vertrekken naar een andere CGK gemeente of gemeente wegens….. (vult u zelf maar in).
De scriba informeert of de aanvrager ook al de scriba van de toekomstig kerk heeft ingelicht dat men over wil komen naar…..
De scriba van de Ichthus gemeente informeert eveneens via de mail bij de toekomstige scriba of hij van dit verzoek afweet.

  • Waneer dit niet het geval is, neemt de scriba van de Ichthus gemeente weer contact op met de aanvrager van de overgang, dat men de scriba van de toekomstige gemeente moet inlichten.
  • Wanneer dit het geval is, vraagt de scriba van de Ichthus gemeente of hij de (doop)attestatie(s) op kan sturen naar de nieuwe gemeente.

Wanneer de scriba / kerkenraad van de toekomstige gemeente instemt dat de scriba van de Ichthus gemeente de papieren kan opsturen, zal de aanvrager uitgeschreven worden.