Wanneer een trouwstel wil gaan trouwen dienen er allerlei zaken geregeld te worden.
Wij als, uw kerkenraad van de CGK Ichthus Urk willen u hierbij graag een handje helpen. Ook omtrent de kerkdienst moet het een en ander geregeld worden. Hieronder staan enkele punten die u in ieder geval moet weten en zelf dient te regelen.

 • Een aanvraag dient uiterlijk 6 maanden voor de huwelijks datum aangewacht te worden bij de zaterdag avondcommissie. Deze hebben altijd op de eerste zaterdag van een nieuwe maand zitting in de Ichthushof. De commissie heeft zitting tussen 19.30 en 20.00 uur.
 • Bij aanvraag van een trouwdienst dient 1 van de beide aanvragers lid te zijn van de Ichthus gemeente.
 • Huwelijkdatum en tijdstip van de huwelijksbevestiging.
 • U kunt gebruik maken van onze eigen kerkzaal (deze wordt gratis door de kerkenraad beschikbaar gesteld) u dient wel vooraf te overleggen met de koster br. Robert Korf of de kerkzaal beschikbaar is.
 • Indien u in een ander kerkgebouw wilt bevestigen dient u zelf te overleggen met de Commissie van Beheer van die gemeente waartoe dit kerkgebouw behoort. (dit is voor eigen rekening).
 • Ook hierin dient u Koster van het desbetreffende kerkgebouw vroegtijdig in te lichten en afspraken te maken.
 • Men neemt vroegtijdig contact op met de predikant in verband met afspraak trouwdatum.
 • Organist vragen. Indien geen organist, zal de Ichthus gemeente zelf voor een organist zorg dragen.
 • De predikant bepaalt de Liturgie (uiteraard in overleg met trouwstel).
 • Denk naast alle prachtige dingen van deze dag ook aan de trouwcollecte tijdens de huwelijksbevestiging.

Aandachtspunten

 • Stuur een trouwkaart naar de scriba van de kerk i.v.m. de juiste gegevens.
 • Zijn er personen die een aparte plaats in de kerk nodig hebben (mindervalide) Dit dient u vooraf aan te geven aan de koster.
 • Vergeet ook de koster niet, die tijd en energie in uw trouwdag steekt.
 • Kleding: U moet niet vergeten “u knielt voor het aangezicht van GOD”.
 • Privé filmen en fotograferen tijdens de eredienst is niet toe gestaan.
 • Er kan van uw trouwdienst een video opname worden gemaakt, de aanvraag om een video opname dient u bij de huwelijkaanvraag aan te geven.
 • Er kunnen op 2 verschillende manieren een video opname gemaakt worden.
 • Optie 1: Vanaf een vast punt, te midden van de kerkzaal. Deze film wordt gratis beschikbaar gesteld door de kerkenraad. Deze film moet zelf gedownload worden van kerkomroep,nl, alleen het geluid wordt op een cd geleverd.
 • Optie 2: Vanaf verschillende punten in de kerkzaal. Aan deze film zijn kosten verbonden. Er moet namelijk iemand van de ICT groep aanwezig zijn om de apparatuur te bedienen. Ook deze film moet zelf gedownload worden van kerkomroep.nl.
 • Het bruidspaar dient zelf contact op te nemen met het aanspreekpunt van de ICT, over eventuele kosten bij optie2.
 • Het aanspreekpunt van het ICT is dhr. Hendricus Kramer. Zijn mail adres is [email protected].
 • let op! bij zowel optie 1 als optie 2 dient de video opname zelf gedownload te worden van www.kerkomroep.nl