31-03-2019 middagdienst|Wandelen in oprechtheid voor God`s aangezicht