27-10-2019 middagdienst|H.C. Zondag 15; Verlossing, Vrijspraak en Zegen door het Lijden van Jezus Christus