27-08-2017 middagdienst|Alzo lief heeft God de wereld, met Zijn Eeuwigdurende Liefde

Registreren kerkdiensten

Vanaf 9 augustus maken we gebruik van een uitnodiging systeem voor het bezoeken van de kerkdiensten. U dient zich eenmalig te registreren om uitnodigingen te ontvangen.