24-06-2018 middagdienst|H.C. Zondag 46, Vr/Antw 120-121; Jezus gebied te beginnen met Vader