18-12-2016 middagdienst|H.C. Zondag 49, Uw wil geschiede

Posted on 19 dec 2016 , Dominee W.N. Middelkoop

Deuteronomium 29:25-29

Matthéüs 26:36-41