18-09-2016 middagdienst|De Heere leert Mozes de smaadheid te dragen en de zachtmoedigheid van de Heere te tonen

Registreren kerkdiensten

Vanaf 9 augustus maken we gebruik van een uitnodiging systeem voor het bezoeken van de kerkdiensten. U dient zich eenmalig te registreren om uitnodigingen te ontvangen.