18-09-2016 middagdienst|De Heere leert Mozes de smaadheid te dragen en de zachtmoedigheid van de Heere te tonen