13-01-2019 middagdienst|De Liefde van Christus dringt ons