12-02-2017 middagdienst|De belijdenis van Petrus

Posted on 13 feb 2017 , Dominee W.N. Middelkoop

Matthéüs 16:13-20