11-08-2019 middagdienst|Geven om het Geven

Dominee G.P.M. van der Linden

Leviticus 23:22

Deuteronomium 24:17-22

2 Corinthe 9:1-15