09-12-2018 middagdienst|Wie in de Zoon geloofd heeft Eeuwig Leven

Registreren kerkdiensten

Vanaf 9 augustus maken we gebruik van een uitnodiging systeem voor het bezoeken van de kerkdiensten. U dient zich eenmalig te registreren om uitnodigingen te ontvangen.