05-01-2020 middagdienst|De Heere nodigt Israël tot een gesprek

Posted on 06 jan 2020 , Dominee J. Westerink

Jesaja 1:1-20