01-07-2018 ochtenddienst|De brief aan Efeze (Kerkvisitatie)