20-10-2019 middagdienst|Gemeente van Sardis; “dood in zichzelf, maar tot leven gewekt door Christus”

20-10-2019 middagdienst|Gemeente van Sardis; “dood in zichzelf, maar tot leven gewekt door Christus”