“Urk”, “Zang” en “Muziek” zijn synoniemen van elkaar geworden en onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Nergens wordt er zoveel op muzikaal terrein ontplooid als op Urk.  De oorsprong hiervan ligt in het christelijke karakter van het dorp. Als stichting willen wij dit graag behouden, ondersteunen en motiveren. De stichting stelt zich ten doel het organiseren en bevorderen van culturele en muzikale activiteiten op het dorp en haar omgeving, met name betreffende muziek. De stichting wil een podium bieden aan talentvolle (jonge) musici die de inwoners van Flevoland de gelegenheid biedt te genieten van de rijkdom van muziek. Deze concerten kunnen mogelijk ook verbonden worden met andere culturele activiteiten. 

De Stichting bestaat uit een bestuur van 6 vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om deze doelstelling te realiseren. Alle inkomsten van de stichting komen ten goede aan:

Het onderhoud van de aan de stichting toevertrouwde instrumenten, het opleiden/bekwamen van mensen in het onderhoud van historische instrumenten en de te houden concerten en aan de mogelijke andere activiteiten, gecombineerd met muziek en de daaraan verbonden cultuur.

Het bestuur van de stichting bestaat uit 6 leden:

Voorzitter                               Jacob Hoekstra                       (vice voorzitter commissie)

Secretaris (vice-voorzitter)    Auke Kapitein                         (voorzitter commissie)

Penningmeester                     Jan Romkes                            (penningmeester commissie)

Taak onderhoud                     Fokke Pasterkamp

Taak Acties                             Jelle Romkes

Voorzitter musici                    Jelle Jan Loosman

Gegevens Stichting:

Naam: Stichting Culturele Muzikale Activiteiten Flevoland

Adres: Arianehof 3, 8322 GG, Urk

IBAN: NL14 RABO 0347 1217 72

RSIN: 860334909

ANBI: 860334909

KVK: 75595648

Hieronder vind u een link naar ons beleidsplan.
Beleidsplan SCMAF

Donateur worden? Mocht u ons willen steunen dan kunt u contact met ons opnemen (orgel@ichthus-urk.nl) en kunt u donateur worden van onze stichting. Als donateur van een culturele ANBI heeft u  een extra belastingvoordeel, omdat voor u een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen namelijk in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in hun aangifte vennootschapsbelasting. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5.000 van de aan culturele instellingen gedane giften.