Binnen de CGK Ichthus is een commissie aangesteld die toeziet op het beheer en onderhoud van het Boogaard orgel, vleugel en alle andere instrumenten aanwezig in het kerkgebouw.

De orgelcommissie bestaat uit 6 leden:

  • Voorzitter
  • Secretaris (vice-voorzitter)
  • Penningmeester
  • Lid 1 (taak onderhoud)
  • Lid 2 (acties)
  • Voorzitter organisten

Ook als u eens wilt komen spelen op het prachtige Boogaard orgel kunt u contact opnemen met de orgelcommissie. Wel wordt hiervoor een vrijwillige bijdrage gevraagd als bijdrage in het onderhoud van het orgel.

De commissie organiseert gedurende het jaar vele concerten en acties om o.a. financiële middelen te verzamelen voor het onderhoud van de instrumenten.

U kunt contact opnemen met de orgelcommissie via het emailadres: [email protected]

Ook kunt u de orgelcommissie volgen via het facebookpagina: https://www.facebook.com/OrgelUrk