Sinds het ontstaan van onze gemeente in 2005, gebruiken we een wekelijkse nieuwsbrief om de mensen op de hoogte te houden van het wel en wee in onze gemeente. Zo staan er onder andere de namen op van mensen waar voorbede voor is aangevraagd, de jarigen die op die betreffende zondag jarig zijn en de activiteiten die in de week plaats vinden. We hadden hier eerst een papieren versie voor, maar tegenwoordig wordt de nieuwsbrief voor aanvang van de dienst gebeamerd. Iedere week stellen wij de nieuwsbrief ook beschikbaar voor downloaden op deze pagina. Zo kunt u thuis de informatie nog eens rustig doorlezen.

Naar aanleiding van de Wet bescherming persoonsgegevens is de nieuwsbrief aangepast voor online gebruik. Zo zijn persoonlijke gegevens en informatie over bijvoorbeeld gezondheid achterwege gelaten. Wilt u wel de gehele nieuwsbrief ontvangen, kunt u een email sturen aan de Scriba van de Ichthus gemeente. Het e-mailadres is [email protected]

U kunt de nieuwsbrief hieronder downloaden:

Heeft u een item voor op de nieuwsbrief?
Waar moet ik rekening mee houden bij het aanmelden van een item?

LET OP! De uiterlijke aanlevertijd is vrijdag om 18:00 (stipt!). Alle aanvragen die hierna komen worden automatisch verschoven naar de week erna. Alleen bij familiezaken kunnen uitzonderingen gemaakt worden. Stuur hiervoor een email naar: [email protected]