Op deze pagina kunt u diensten na luisteren. Wilt u diensten uit het jaar 2015 of eerder terug luisteren, neem dan contact op met Sjoerd Pasterkamp ([email protected]).

Diensten na maart 2020 zijn ook terug te kijken met beeld via ons Youtube kanaal. Klik daarvoor hier.

02-07-2017 ochtenddienst| NBG. Art. 29; Bij Jezus is het alles of niets

Posted on 3 juli, Dominee W.C. van Slooten

25-06-2017 middagdienst| NGB. Art 5 en 6; “De Bijbel”

Posted on 26 juni, Dominee W.N. Middelkoop

25-06-2017 ochtenddienst|Geloven is omhoog kijken

Posted on 26 juni, Dominee M. Visser

18-06-2017 middagdienst| De andere Trooster beloofd

Posted on 19 juni, Dominee W.N. Middelkoop

18-06-2017 ochtenddienst| De Vaderlijke Liefde

Posted on 19 juni, Dominee W.N. Middelkoop

11-06-2017 middagdienst|Mozes zegt: “Toon mij Uw Heerlijkheid”

Posted on 16 juni, Dominee J. Oosterbroek

11-06-2017 ochtenddienst|De Liefde van Christus wint

Posted on 16 juni, Dominee W.N. Middelkoop

05-06-2017 ochtenddienst|Waar ben je vol van?

Posted on 5 juni, Dominee W.N. Middelkoop

04-06-2017 middagdienst|En de Geest en de Bruid zeggen: Kom!

Posted on 5 juni, Dominee H. de Graaf

04-06-2017 ochtenddienst|De ware wijnstok en de ranken

Posted on 5 juni, Dominee W.N. Middelkoop

28-05-2017 middagdienst|Heb het lef

Posted on 30 mei, Dominee W.N. Middelkoop

28-05-2017 ochtenddienst|Jezus staande aan de rechterhand van God

Posted on 30 mei, Dominee W.J.A. Ester

25-05-2017 middagdienst| Hemelvaart

Posted on 26 mei, Dominee H. de Graaf

25-05-2017 ochtenddienst|En zie, Ik ben met u al de dagen…..

Posted on 26 mei, Dominee W.N. Middelkoop

21-05-2017 middagdienst|N.G.B. Art 3 en 4, “Het Woord van God”

Posted on 23 mei, Dominee W.N. Middelkoop

21-05-2017 ochtenddienst|Isaäk zegent zijn zonen

Posted on 23 mei, Dominee W.N. Middelkoop

14-05-2017 middagdienst|N.G.B. Art. 2, Hoe kunnen wij God kennen

Posted on 15 mei, Dominee W.N. Middelkoop

14-05-2017 ochtenddienst|Abimélech wil een verbond sluiten met Isaäk

Posted on 15 mei, Dominee W.N. Middelkoop

07-05-2017 middagdienst|God`s zendingswerk door zijn dienende Dorkas

Posted on 15 mei, Dominee P.L.D. Visser

07-05-2017 ochtenddienst|De verschijning van Jezus aan Maria

Posted on 15 mei, Dominee P.L.D. Visser

30-04-2017 middagdienst|Op Elia`s klacht, geeft de Heere kracht

Posted on 30 april, Dominee H. de Graaf

30-04-2017 ochtenddienst|De Heere is God

Posted on 30 april, Dominee H. de Graaf

23-04-2017 middagdienst|NGB. Art 1; Wie is God

Posted on 23 april, Dominee W.N. Middelkoop

23-04-2017 ochtenddienst|Isaäk vindt asiel in Gerar

Posted on 23 april, Dominee W.N. Middelkoop

17-04-2017 ochtenddienst| Genade

Posted on 17 april, Dominee W.N. Middelkoop

16-04-2017 middagdienst|Als het nou allemaal eens niet waar is

Posted on 17 april, Dominee A.C. van der Wekken

16-04-2017 ochtenddienst|Ontmoeting met de opgestane Jezus

Posted on 17 april, Dominee W.N. Middelkoop

14-04-2017 avonddienst|Zij wierpen het lot over Mijn klederen

Posted on 15 april, Dominee W.N. Middelkoop

09-04-2017 middagdienst|H.C. Zondag 52, Vr/Antw 129; Het amen van het gebed

Posted on 10 april, Dominee W.N. Middelkoop

09-04-2017 ochtenddienst|Het inzicht breekt door

Posted on 10 april, Dominee S. Griffioen

02-04-2017 middagdienst|H.C. Zondag 52, Vr/Antw 128; De lofverheffing in het “Onze Vader”

Posted on 3 april, Dominee W.N. Middelkoop

02-04-2017 ochtenddienst|De man die de Kruisweg van Jezus kruist

Posted on 3 april, Dominee W.N. Middelkoop

26-03-2017 middagdienst|Moed putten in de goede strijd

Posted on 27 maart, Dominee H. de Graaf

26-03-2017 ochtenddienst|De roep van het volk tot Pilatus

Posted on 27 maart, Dominee W.N. Middelkoop

19-03-2017 middagdienst|H.C. Zondag 52, De zesde bede; ‘Leid ons niet in verzoeking’

Posted on 20 maart, Dominee W.N. Middelkoop

19-03-2017 ochtenddienst|De ingelaste vergadering

Posted on 20 maart, Dominee M.J. van Keulen

12-03-2017 middagdienst|Jezus spreekt als de ‘Goede Herder’

Posted on 13 maart, Dominee W.N. Middelkoop

12-03-2017 ochtenddienst|Jezus zegt; ‘Mijn tijd is nabij’

Posted on 13 maart, Dominee W.N. Middelkoop

05-03-2017 middagdienst|H.C. Zondag 51, De vijfde bede, ‘vergeving van de zonden’

Posted on 7 maart, Dominee W.N. Middelkoop

05-03-2017 ochtenddienst|Jezus verteld opnieuw wat er met Hem gebeuren gaat

Posted on 7 maart, Dominee W.N. Middelkoop

26-02-2017 middagdienst|God`s Woord is heerlijke waarheid

Posted on 27 februari, Dominee H. de Graaf

26-02-2017 ochtenddienst|Het verbonds-oordeel over God`s volk

Posted on 27 februari, Dominee H. de Graaf

19-02-2017 middagdienst|H.C. Zondag 50, Bede om dagelijks brood

Posted on 20 februari, Dominee W.N. Middelkoop

19-02-2017 ochtenddienst|God schakelt Mozes in, in “Zijn Plan”

Posted on 20 februari, Dominee W.N. Middelkoop

12-02-2017 middagdienst|De belijdenis van Petrus

Posted on 13 februari, Dominee W.N. Middelkoop

12-02-2017 ochtenddienst|Blijf in de vreze van de Heere

Posted on 13 februari, Dominee L.B.C. Boot

08-02-2017 middagdienst|Ik ben het niet waard

Posted on 9 februari, Dominee H. de Graaf

08-02-2017 ochtenddienst|Het gezin van Izaäk

Posted on 9 februari, Dominee W.N. Middelkoop

05-02-2017 middagdienst|Druk, drukker, Drukst

Posted on 6 februari, Dominee S.P. Roosendaal

05-02-2017 ochtenddienst|De intredepreek van de Gezalfde

Posted on 6 februari, Dominee S.P. Roosendaal

Registreren kerkdiensten

Vanaf 9 augustus maken we gebruik van een uitnodiging systeem voor het bezoeken van de kerkdiensten. U dient zich eenmalig te registreren om uitnodigingen te ontvangen.