Voor broeders en zusters die niet in staat zijn de kerkdiensten van onze gemeente te bezoeken, bestaat de mogelijkheid de kerkdiensten via de kerktelefoon te volgen. Aanvragen worden vooraf beoordeeld door de diaconie.

De contactpersoon die u kunt benaderen voor de kerktelefoon is:

S. Pasterkamp
Rotholm 69
8321 DJ Urk
TEL: 0527 – 68 47 40 / 06 – 81 77 49 26

email: [email protected] / [email protected]