Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.
Mattheüs 18:20

Onder deze belofte komen wij iedere zondag en op Christelijke feestdagen samen in ons nieuwe kerkgebouw. Op een normale zondag hebben wij twee erediensten, deze vangen aan om 10.00 uur en om 17.00 uur. Op andere Christelijke feestdagen en met Avondmaal hebben wij afwijkende aanvangstijden. Deze tijden kunt u onder het kopje ‘preekrooster’ terug vinden. Ook vindt u hier welke predikant wanneer voorgaat. Onze diensten zijn live te volgen via internet, op de pagina ‘live luisteren’ treft u hier meer informatie over aan. De diensten zijn op een later moment ook terug te luisteren en er is mogelijkheid om de diensten op cd of USB-stick te krijgen.

De orde van de dienst is grotendeels als volgt:

– Voorzangichthuskerk
– Stil gebed en votum
– Zingen
– Lezing van 10 Geboden of 12 Artikelen des Geloofs door ouderling van dienst
– Zingen
– Schriftlezing door ouderling van dienst
– Gebed
– Zingen met collecte
– Preek
– Zingen
– Dankgebed
– Zingen
– Zegen

In de dienst worden de Psalmen naar de berijming van 1773 gezongen, dit doen wij niet-ritmisch. Naast de Psalmen maken wij ook gebruik van onze eigen liedbundel. Deze bundels zijn bij de ingang van de kerk te verkrijgen. In speciale diensten (belijdenis-, gezins-, en themadiensten, bevestigen van ambtsdragers) wordt de complete liturgie gebeamerd.

De schriftlezing wordt gedaan uit de Herziene Statenvertaling.