Om te beginnen: hoe is de naam Res Nova tot stand gekomen? Bij het tot stand komen van onze Ichthus-gemeente moest alles weer opnieuw opgestart worden. Zo ook onze mannenvereniging. Jan de Vries (ook wel de lies) werd gevraagd om een naam voor onze mannenvereniging te bedenken. Hij kwam met het voorstel Res Nova. De betekenis van Res Nova is: nieuw begin. Wij vonden het allen een toepasselijke naam.

Waarom naar de mannenvereniging?

Om De Schriften te onderzoeken. Natuurlijk kunnen we dat ook thuis, helemaal alleen. Wij hebben immers allemaal wel een of meer Bijbels in huis. Maar eerlijk is eerlijk, helaas moeten we bekennen dat er vaak zo weinig van terecht komt. Onze dagelijkse beslommeringen – of we nu jong zijn of oud – houden ons zo bezig dat het onderzoeken van de Schrift vaak in het gedrang komt. Wat is het dan goed om op de mannenvereniging met een zekere regelmaat bezig te zijn met het onderzoeken van de Bijbel. Samen mogen dan elkaar tot een hand en een voet zijn, van elkaar leren en samen luisteren naar wat GODS WOORD ons vandaag te zeggen heeft.

Ligt er trouwens niet een belofte wanneer we getrouw dat WOORD zullen onderzoeken? Mag u kinderen hebben en zijn die gedoopt? Hebt u belijdenis van uw geloof afgelegd? Hebben we toen niet beloofd om bezig te zijn “in de dingen van Zijn koninkrijk”? Natuurlijk zijn we geroepen om eerbaar te arbeiden in ons beroep. Maar GOD roept ons ook toe om eerst het KONINKRIJK GODS te zoeken. Al het andere zal u dan toch worden toegeworpen? Laten we eens nagaan waar onze prioriteiten liggen. Luisteren naar elkaar. Wat zou het geweldig zijn wanneer ook jonge mannen (en die zijn er toch in grote getale in onze gemeente) onze mannenvereniging zouden komen versterken. Samen met de ouderen GODS WOORD mogen onderzoeken.Wat geweldig om dan werkelijk ook van elkaar te mogen leren. Oud van jong en jong van oud.

Geloven doe je niet alleen! Daar moet en daar wil je toch ook samen voor zijn ! Samen een! In die weg mag je ook verwachten te worden gebouwd in het allerheiligste geloof. Op die manier mag je ook daadwerkelijk meewerken aan de opbouw van de gemeente waartoe je behoort.

Van de voorzitter Hessel Kramer.

ps. wij vergaderen zondagavond om de twee weken.