Visie

De jeugdraad is het overkoepelende orgaan binnen de C.G.K. Ichthus-gemeente te Urk dat de jongeren vertegenwoordigt in samenspraak met de jeugdsectie (lees: jeugdouderlingen).

logo jeugdraad

Ons motto is: ‘Hem kennen en bekend maken’. Dit motto willen we realiseren door tussen de jongeren in te staan binnen onze gemeente in het zoeken naar Christus en tegelijkertijd in verbondenheid met God te leven.

De jeugdraad fungeert als soort ‘spreekbuis’ tussen de jongere binnen onze kerkgemeente en de jeugdsectie en kerkenraad. Hierbij vinden wij als jeugdraad het belangrijk dat de stem van de individuele jongere wordt gehoord. Als een denktank willen we gehoor geven aan de jongere zijn ideeën en initiatieven. Verder willen we bouwen aan vriendschappen onder jongeren binnen en buiten de gemeente die eeuwigheidswaarde hebben als zonen en dochters van God. “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” geloven wij als nieuwe generatie van de kerk hier op aarde.

Wil je meer lezen over onze taken, verantwoordelijkheden en speerpunten? Klik dan hier om ons beleid te downloaden.

Wie zijn we?

jeugdraad

V.l.n.r.: Corné Kapitein (LCJ), Lubette van Eerde (themadiensten), Wouter Kaptijn (voorzitter en penningmeester), Klaas Kramer (jeugdouderling), Geert Hoekstra (voorzitter), Gerrit van Loosen (jeugdzolder) en Sarah Visscher (notulist).

Contact

Wouter Kaptijn
[email protected]
06-29 292 684