Zondag 9 oktober – Middagdienst 17:00

09 okt 2022 | 10:00 am - 11:30 am

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Galaten 3: 11 en 12 en Psalm 19: 10 – 12 en Johannes 15: 1 – 8

Tekst: H. Cat.: Zondag 24

Thema: ‘Onze goede werken…’

  1. zijn niet bevredigend;
  2. worden wel beloond;
  3. zijn een bewijs.