Zondag 8 oktober – Middagdienst 17:00

08 okt 2023 | 05:00 pm - 06:30 pm

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Genesis 39

Tekst: Genesis 39 + H. Cat. Zondag 41

(Gij zult niet echtbreken)

Thema: De HEERE is met Jozef

  1. Voorspoedig bij Potifar;
  2. voorbeeldig bij de vrouw van Potifar;
  3. voorspoedig in de gevangenis.