Zondag 4 juni – Morgendienst 10:00

04 jun 2023 | 10:00 am - 11:30 am

Ds. H.K. Sok (Voorbereiding Heilig Avondmaal)

Schriftlezing: Johannes 16: 5 – 15

Tekst: Johannes 16: 8 – 11 en H.Cat. Zondag 30, vraag en antw. 81 en 82.

Thema: De Heilige Geest overtuigt

  1. Van zonde van jezelf;
  2. van gerechtigheid door Christus;
  3. van oordeel over de duivel.