Zondag 28 mei – Middagdienst 17:00 (Belijdenisdienst)

28 mei 2023 | 05:00 pm - 06:30 pm

Ds. R. de Jong  (Openbare geloofsbelijdenis)

Schriftlezing Jesaja 44: 1 – 5

Thema: ‘De Pinksterprofetie van Jesaja’

  1. De wegen van de Heere;
  2. De regen van de Heere;
  3. De zegen van de Heere.