Zondag 26 november – Middagdienst 17:00 (Themadienst)

26 nov 2023 | 05:00 pm - 06:30 pm

Ds. H.K. Sok (Themadienst)

Schriftlezing: Hebreeën 11: 23 – 29

Thema: Mozes’ geloof blijkt uit:

  1. wat hij weigert;
  2. wat hij kiest;
  3. wat hij ziet.