Zondag 23 oktober – Middagdienst 17:00

23 okt 2022 | 05:00 pm - 06:30 pm

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Romeinen 6: 1 – 14

Tekst: H.Cat., Zondag 26

Thema: Gewassen

  1. met het bloed van Christus
  2. met de Geest van Christus