Zondag 22 mei – Middagdienst 17:00

22 mei 2022 | 05:00 pm - 06:30 pm

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Handelingen 2: 4 – 11 en Matheus 28: 16 – 20

Tekst: H. Cat. Zondag 18, vraag en antwoord 46 – 48

Thema: De betekenis van Jezus hemelvaart

  1. Hij is opgeheven van de aarde
  2. Hij keert terug naar de aarde
  3. Hij blijft in die tussentijd ook op de aarde