Zondag 16 januari – Middagdienst 17:00 (Heilige doop)

16 jan 2022 | 05:00 pm - 06:30 pm

Ds. H.K. Sok (Bediening Heilige doop)

Schriftlezing: Johannes 1: 1 – 18 en Galaten 4: 1 – 7

Tekst: Johannes 1: 14 en Galaten 4: 6 en 7

Thema: Jezus

  1. Gods eniggeboren Kind
  2. Onze Heere

Heidelberger Catechismus Zondag 13