Zondag 11 juni – Middagdienst 17:00 (H.A. en Nabetrachting)

11 jun 2023 | 05:00 pm - 06:30 pm

Ds. H.K. Sok  (Heilig Avondmaal en Nabetrachting)

Schriftlezing: Handelingen 2: 37 – 47

Tekst: Handelingen 2: 42

Thema: Volharding

  1. ….. in de leer van de apostelen;
  2. ….. in de gemeenschap;
  3. ….. in de breking van het brood.