Donderdag 26 mei – Middagdienst 14:30 uur!! (Vertrek Kerkkamp)

26 mei 2022 | 02:30 pm - 04:00 pm

Ds. H.K. Sok  (Vertrek Kerkkamp)

Schriftlezing: Lukas 24: 50 – 53 en Genesis 47: 1 – 12

Tekst: H. Cat. Zondag 18 vraag en antwoord 49

Thema: Jezus in de hemel

  1. als Pleitbezorger;
  2. als Hoofd:
  3. als Levendmaker.