Donderdag 18 mei – Middagdienst 14:30 (vertrek kerkkamp)

18 mei 2023 | 02:30 pm - 04:00 pm

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Hebreeën 9: 1 – 15

Thema: ‘De Hogepriester in de hoge.’

  1. Onder de hemel (1-10);
  2. Op weg naar de hemel (11-12);
  3. In de hemel  (13-15)