Zondag 25 juli – Morgendienst 10.00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Genesis 4: 14 – 5: 8 en 5: 21 – 32

Tekst: Gelezen gedeelte

Thema: Twee werelden

  1. De wereld van Kain
  2. De wereld van Seth

Zondag 18 juli – Middagdienst 17.00 (Heilige doop)

Ds. R. de Jong (Bediening Heilige doop)

Zondag 18 juli – Morgendienst 10.00

Ds. J. van’t Spijker (Hoogeveen)

Zondag 11 juli – Middagdienst 17.00

Kand. J. Limbeek (Haren)

Schriftlezing: Habakuk 1

Zondag 11 juli – Morgendienst 10.00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Job 8

Zondag 4 juli – Middagdienst 17.00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Job 9

Tekst: Job 9 : 33 en HC Zondag 6

Thema: Middelaar tussen God en Mensen

  1. Wonderlijk
  2. Wezenlijk
  3. Waar

Zondag 4 juli – Morgendienst 10.00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Handelingen 4: 32 tot 5: 11

Tekst: Handelingen 5: 3

Thema: Rampzalig bedrog

  1. Het plan
  2. De ernst
  3. Het gevolg

Zondag 27 juni – Middagdienst 17.00 (Heilige doop)

Ds. W.N. Middelkoop (Bediening Heilige doop)

1 Koningen 18: 41 – 46

Zondag 27 juni – Morgendienst 10.00 uur

Ds. R. de Jong (Reguliere dienst!)

Job 3: 1 – 5 en 4: 1 – 17

Zondag 20 juni – Twee diensten 14.30 en 17.00 uur! (Heilig Avondmaal en Dankzegging)

Ds. R. de Jong (Twee diensten, Heilig Avondmaal en Dankzegging!!)

Schriftlezing: Openbaring 19: 1 – 10