Zondag 23 januari – Middagdienst 17:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing{ Exodus 17: 1 – 7 en Matheus 4: 1 – 7

Thema: Satan doet uit de hoogte

 1. Verplaatst naar de Heilige stad (5)
 2. Verzocht met het Heilige Woord (6)
 3. Verwezen naar de Heilige God (7)

Zondag 23 januari – Morgendienst 9:00 uur en 11 uur!

Ds. H.K. Sok (Twee diensten 9 en 11 uur!)

Schriftlezing: Nehemia 4

Tekst: Gelezen gedeelte

Thema: Sabotage

 1. Spot
 2. Samenzwering
 3. Strooien van angst

Zondag 16 januari – Middagdienst 17:00 (Heilige doop)

Ds. H.K. Sok (Bediening Heilige doop)

Schriftlezing: Johannes 1: 1 – 18 en Galaten 4: 1 – 7

Tekst: Johannes 1: 14 en Galaten 4: 6 en 7

Thema: Jezus

 1. Gods eniggeboren Kind
 2. Onze Heere

Heidelberger Catechismus Zondag 13

Zondag 16 januari – Morgendienst 10:00 uur

Ds. R. de Jong

Schriftlezing Matheus 4: 1 – 11

Zondag 9 januari – Middagdiensten 14:30 en 17:00 uur!

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: 2 Petrus 3: 1 – 18

Thema: Van uitstel komt afstel?

 1. De wederkomst bespot ( 1 – 7)
 2. De wederkomst beschreven (8 – 11)
 3. De wederkomst beloofd (12 – 18)

Zondag 9 januari – Morgendienst 10:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Psalm 133

Tekst: Gelezen Psalm

Thema: Een tof nieuw jaar

Zondag 2 januari – Middagdienst 17:00

Ds. J. Westerink

Schriftlezing: Matheus 25: 1 – 13

Zondag 2 januari – Morgendienst 10:00

Ds. J. Westerink

Schriftlezing: 2 Koningen 2: 2 – 15

Zaterdag 1 januari – Morgendienst 10:00 Nieuwjaarsdienst

Ds. R. de Jong  (Nieuwjaarsdienst.)

Schriftlezing: 2 Petrus 1: 1 – 21

Thema: ‘De haven uit’

 1. Het schemer van de avond (1 – 18)
 2. Het duister van de nacht (19 a)
 3. Het licht van de dag (19 b)

Vrijdag 31 december – middagdiensten 14.30 en 17:00 (Oudejaarsdiensten)

Ds. R. de Jong  (Oudejaarsdiensten 14.30 en 17.00 uur)

Schriftlezing: 1 Petrus 4: 1 – 11

Thema: ‘In het zicht van de haven.’

 1. Een terugblik (1 – 6)
 2. Een vooruitblik (7 – 8)