Zondag 27 november – Morgendienst 10:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Ruth 3

Tekst: Mattheus 1: 5 en 6a

Thema: “Ruth”

 1. De Moabitische;
 2. De moeder van de Heere Jezus.

Zondag 20 november – Middagdienst 17:00 (Heilige doop)

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Openbaring 7: 9 – 17

Thema: ‘Het hoogste lied’

 1. Rust (vers 9)
 2. Reinheid (vers 9)
 3. Regelmaat (vers 10)

Zondag 20 november – Morgendienst 10:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Romeinen 8: 24 – 39

Tekst: Gelezen gedeelte

Thema: Als God voor ons is…

 1. is er reden om te hopen;
 2. is er houvast;
 3. is er zekerheid.

Zondag 13 november – Middagdienst 17:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Romeinen 8: 18 – 30

Tekst Romeinen 8: 22 en 23

Thema: Zuchten met pijn en hoop

 1. door heel de schepping;
 2. door Gods kinderen.

Zondag 13 november – Morgendienst 10:00

Ds. R. de Jong 

Schriftlezing: 1 Samuël 28: 4 – 25

Thema: ‘Saul haalt Samuël voor de geest.’

 1. Saul naar Endor (1-8a);
 2. Saul in Endor (8b-19);
 3. Saul uit Endor (20-25).

Zondag 6 november – Middagdienst 17:00

Ds. A.J. Droger  (Genemuiden)

Schriftlezing: Handelingen 12: 1 – 19

Tekst: Handelingen 12: 11-12

Thema: Samen bidden maakt verschil

Zondag 6 november – Morgendienst 10:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Romeinen 8: 1 – 17

Tekst: Romeinen 8: 17

Thema: Afschaffing van de slavernij

 1. Geen slaaf
 2. Wel kind
 3. Een roepend kind

Zondag 30 oktober – Middagdienst 17:00

Ds. J. van Vulpen  

Genesis 48 & Hebreeën 11: 21

Tekst: Hebreeën 11: 21

Thema: ‘Een eeuwige erfenis’

 1. Zegen
 2. Aanbidding

Zondag 30 oktober – Morgendienst 10:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: 1 Samuel 25: 1 – 14

Thema: ‘Een hanengevecht door Abigaïl beslecht’

 1. David houdt zijn hand op bij Nabal;
 2. Nabal houdt de hand op de knip;
 3. David neemt het heft in eigen hand;
 4. Abigaïl heeft nog wat achter de hand.