Maandag 25 december – Middagdienst – 17:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Lukas 2: 1 – 7

Thema: ‘Gods belofte wordt heerlijk vervuld.’

 1. De opdracht wordt vervuld (1 – 3)
 2. De dagen worden vervuld (4 – 6)
 3. De belofte wordt vervuld (7)

Maandag 25 december – Morgendienst 10:00 (Eerste Kerstdag)

Ds. H.K. Sok

Geloofsbelijdenis: H. Cat. Zondag 11 vr. en antw. 29

Schriftlezing: Lukas 2: 1 – 20

Thema: Het wonderlijke Kerstevangelie

 1. De wonderlijke eerste hoorders.
 2. De wonderlijke boodschapper.
 3. De wonderlijke boodschap.
 4. Het wonderlijke teken.
 5. De wonderlijke liturgie.

Zondag 24 december – MIddagdienst 17:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Jesaja 7: 1 – 17 – Matth. 1: 18 – 25

en Matth. 28: 16 – 2

Tekst: Jesaja 7: 14, Matth 1: 23 en Matth. 28: 20

Thema: Immanuel, een naam die klinkt

 1. In de tijd van koning Achaz (Jes. 7: 14)
 2. in de tijd van de geboorte van Jezus (Matth. 1: 23)
 3. In onze tijd (Matth. 28: 20)

Zondag 24 december – Morgendienst 10:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Lukas 1: 67 – 80

Thema: ‘Zacharias stilte wordt doorbroken.’

 1. Hij zingt van verlossing (67-75);
 2. Hij zingt van vergeving (76-78a);
 3. Hij zingt van verlichting (78b-80).

Zondag 17 december – Middagdienst 17:00 (Heilige doop)

Ds. R. de Jong  (Bediening Heilige doop)

Schriftlezing: Lukas 1: 57 – 66

Thema: ‘Zacharias is met stomheid geslagen.’

(Zacharias, deel 2)

 1. Zijn zoon (13-17);
 2. Zijn zwijgen (18-25);
 3. Zijn zingen (57-66).

Zondag 17 december – Morgendienst 10:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Lukas 1: 5 – 25

Thema: ‘Zacharias krijgt hoog bezoek’

(Zacharias, deel 1)

 1. Zijn zegen (5-6)
 2. Zijn zorg (7-13)

Zondag 10 december – Middagdienst 17:00 (H.A. en nabetrachting)

Ds. H.K. Sok Voortzetting Heilig Avondmaal en nabetrachting)

Schriftlezing: Genesis 29: 29 tot 50: 26

Tekst: Genesis 50: 24 en 25 en Hebreeën 11: 22

Thema: Het adventsgeloof van Jozef

 1. blijkt uit zijn houding tegenover zijn broers;
 2. is gegrond op het Woord van God;
 3. blijkt uit de keuze die hij maakt.

Zondag 10 december – Morgendienst 9:30 (Heilig Avondmaal)

Ds. H.K. Sok (Viering Heilig Avondmaal)

Schriftlezing: Jesaja 9: 1 – 6

Tekst: Jesaja 9: 5

Thema: Jezus’ namen

Zondag 3 december – Middagdienst 17:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Openbaring 2: 12 – 17

Thema: ‘Gods zorg voor en Gods zorg om Pergamus’

 1. Gods zwaard (12-13);
 2. Gods zorg (14-16);
 3. Gods zegen (17).