Zondag 25 juni – Morgendienst 10:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Handelingen 16: 25 – 34

Tekst: H. Cat. Zondag 32

Thema: Zonder goede werken kom je niet in de hemel.

Zondag 18 juni – Middagdienst 17:00 (Heilige doop)

Ds. R. de Jong (Bediening Heilige doop)

Schriftlezing: Handelingen 16: 1 – 15

Thema:  “Gods werk in het leven van Lydia’

 1. God opent de weg naar Lydia (1- 10)
 2. God opent het hart van Lydia (11-14)
 3. God opent het huis van Lydia (15)

Zondag 18 juni – Morgendienst 10:00

Ds. H. de Graaf

Schriftlezing: Nehemia 5

Thema: “Wandelen wij in de vreze van de Heere?”

 1. Wat dat niet is.
 2. Wat dat wel is.

Zondag 11 juni – Middagdienst 17:00 (H.A. en Nabetrachting)

Ds. H.K. Sok  (Heilig Avondmaal en Nabetrachting)

Schriftlezing: Handelingen 2: 37 – 47

Tekst: Handelingen 2: 42

Thema: Volharding

 1. ….. in de leer van de apostelen;
 2. ….. in de gemeenschap;
 3. ….. in de breking van het brood.

Zondag 11 juni – Morgendienst 09:30 (Heilig Avondmaal)

Ds. H.K. Sok  (Viering Heilig Avondmaal)

Schriftlezing: Lukas 22: 7 – 20

Tekst: Gelezen gedeelte (en H. Cat. Zondag 28, 29 en 30)

Thema: Avond-maal

 1. Uitleg naam
 2. Betekenis
 3. Bij 1e tafel: Een bevel
 4. Bij 2e tafel: Ogen om te kijken
 5. Bij 3e tafel: Mond om te proeven
 6. Bij 4e tafel: Hart om aan te nemen
 7. Bij 5e tafel: Wat betekend ‘is’ in ‘dit is Mijn lichaam’ en ‘dit is Mijn bloed’?
 8. Bij 6e tafel: Een belangrijk verschil

Zondag 4 juni – Middagdienst 17:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Handelingen 9: 1 – 19

Thema: ‘Saulus wordt Paulus’

 1. Saulus als vervolger (Hand. 9: 1 – 4)
 2. Saulus als volger (Hand. 9: 5 – 9)
 3. Saulus als vervolgde (Hand. 9: 16)

Zondag 4 juni – Morgendienst 10:00

Ds. H.K. Sok (Voorbereiding Heilig Avondmaal)

Schriftlezing: Johannes 16: 5 – 15

Tekst: Johannes 16: 8 – 11 en H.Cat. Zondag 30, vraag en antw. 81 en 82.

Thema: De Heilige Geest overtuigt

 1. Van zonde van jezelf;
 2. van gerechtigheid door Christus;
 3. van oordeel over de duivel.

Zondag 28 mei – Middagdienst 17:00 (Belijdenisdienst)

Ds. R. de Jong  (Openbare geloofsbelijdenis)

Schriftlezing Jesaja 44: 1 – 5

Thema: ‘De Pinksterprofetie van Jesaja’

 1. De wegen van de Heere;
 2. De regen van de Heere;
 3. De zegen van de Heere.

Zondag 28 mei – Morgendienst 10:00 (1e Pinksterdag)

Ds. H.K. Sok (Belijdenisdienst met PowerPoint)

Schriftlezingen: Genesis 1: 1 – 5 en 31 en Handelingen 2: 1 – 13

Tekst: Gelezen gedeelten

 • Preek: De noodzaak van de komst van de Geest
 • 1. Schepping.
 • 2. Herschepping