Zondag 1 januari – Morgendienst 10:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Exodus 33: 1 – 17

Thema: ‘Goud of God?’

 1. De weg van het goud;
 2. De weg van het gebed;
 3. De weg met God.

Zaterdag 31 december – Middagdienst 16:00 (Oudejaarsdienst)

Ds. R. de Jong (Oudejaarsdienst)

Schriftlezing: Lukas 13: 1 – 9

Thema: ‘De Heere vraagt naar vrucht.’

 1. De vijgenboom (6a);
 2. Het vonnis ( 6b-7);
 3. De voorbede (8-9).

Zaterdag 31 december – Morgendienst 10:00 (Dankdag!)

Ds. H.K. Sok (Dankdag voor gewas, visserij en arbeid)

Schriftlezing: Habakuk 3

Tekst: Habakuk 3: 17 en 18

Thema: De blijdschap van de profeet Habakuk

 1. De onmogelijkheid van die blijdschap
 2. De werkelijkheid van die blijdschap
 3. De grond van die blijdschap

Maandag 26 december – Morgendienst 10:00 (2e Kerstdag)

Ds. H.K. Sok (Gezinsdienst tweede Kerstdag)

Zondag 25 december – Middagdienst 17:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Lukas 2: 1 – 7

Tekst: Gelezen gedeelte

Thema: Kerst

 1. Keizer
 2. Koning
 3. Kind

Zondag 25 december – Morgendienst 10:00 (1e Kerstdag)

Ds. R. de Jong (Eerste Kerstdag)

Schriftlezing: Lukas 2: 8 – 20

Thema: ‘Van de kudde naar de kribbe.’

 1. De herders vrezen (8 – 9);
 2. De herders volgen (10 – 15);
 3. De herders vinden (16 – 20).

Zondag 18 december – Middagdienst 17:00 (Heilige doop)

Ds. H. de Graaf (Bediening Heilige doop)

Lezen: Psalm 8

Tekst: Psalm 8: 3

Prediking: Gods lof verkondigen door:

Kinderen; Het Kind en ieder, die wordt als een kind.

Zondag 18 december – Morgendienst 10:00

Ds. H. de Graaf

Lezen: Genesis 3: 9 – 15; Genesis 21: 1 – 7 en Lucas 1:  30 – 38

Tekst: Gen. 3: 20; Gen. 21: 6 en Lucas 1: 38

Thema: “Eva, Sara, Maria op weg naar Christus.”

Zondag 11 december – Middagdienst 17:00 (H.A. en Nabetrachting)

Ds. H.K. Sok (Heilig Avondmaal en Nabetrachting)

Schriftlezing: 2 Petrus 3

Tekst: 2 Petrus 3: 13

Thema: Verwachting

 1. Maar
 2. Waar
 3. Klaar

Zondag 11 december – Morgendienst 09:30 (Heilig Avondmaal)

Ds. H.K. Sok (Viering Heilig Avondmaal)

Schriftlezing: Johannes 8: 1 – 11

Tekst: Gelezen gedeelte

Thema: “Jezus en de overspelige vrouw.”