Zondag 24 april – Middagdienst 17:00 uur (Heilige doop)

Ds. R. de Jong (Bediening Heilige doop)

Schriftlezing: Johannes 21: 15  – 19

Thema: ‘Een vragenvuur bij het kolenvuur’

 1. De vragen die Jezus stelt;
 2. De antwoorden die Jezus krijgt;
 3. De opdrachten die Jezus geeft.

Zondag 24 april – Morgendienst 10:00 uur

Ds. H.K. Sok  Schriftlezing: 1 Korinthe 15:  20 – 34

Tekst: 1 Korinthe 15: 29 – 31

Thema: Stel: Christus is niet opgestaan…

 1. Waarom dan dopen?
 2. Waarom dan gevaar lopen?
 3. Waarom het dan met de dood bekopen?

 

 

Maandag 18 april – Morgendienst (Gezinsdienst)

Ds. H.K. Sok (Gezinsdienst)

Schriftlezing: Johannes 20: 1 – 18

“Urk is van klieven”, boek van Jaap Bakker.

Thema van deze gezinsdienst: “Niet klieven!”

Dit n.a.v. Johannes 20: 17 “Houd Mij niet vast”.

 

Zondag 17 april – Middagdienst 17:00 uur

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1 – 20

Zondag 17 april – Morgendienst 10:00 uur (Eerste Paasdag)

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Johannes 20: 1 – 23

Tekst: Johannes 20: 19 en 20

Thema: Vrede

 1. Vrees
 2. Verdiend
 3. Vreugde

Goede Vrijdag 15 april – Avonddienst 20:00 uur

Ds. R. de Jong  (Goede Vrijdag)

Schriftlezing: Lukas 23: 33 – 43

Zondag 10 april – Middagdienst 17:00 uur

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Openbaring 5

Tekst: Het hele hoofdstuk, maar in het bijzonder ook wel Openbaring 5: 9m

Thema: De Leeuw uit Juda

 1. Is er volgens Gods plan
 2. Is het waardige Lam
 3. Brengt Gods kinderen in vuur en vlam

Zondag 10 april – Morgendienst 10:00 uur

Ds. W.J. van Gent   (Ouderkerk a/d Amstel)

Schriftlezing Matheus 27: 33 – 50

Tekst: Math. 27: 45 – 46

Thema: Het diepste lijden van Christus aan het kruis

 1. Hij heeft volkomen geleden.
 2. Hij heeft volkomen geloofd.
 3. Hij is volkomen Zaligmaker.

Zondag 3 april – Middagdienst 17:00 uur

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Matheus 27: 27 – 32 en Lukas 23: 25 – 32

Zondag 3 april – Morgendienst 10:00 uur

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Lukas 22: 39 – 46