Zondag 13 december – Middagdienst

Ds. F.W. van der Rhee (Veenendaal)

Schriftlezingen: 1 Samuel 9: 1 – 10 en 18 – 21 en 1 Samuel 16: 1 – 13

Verkondiging: Twee Messiassen

1 – de jager

2 – de herder

Zondag 13 december – Morgendienst

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing Micha 2  Tekst Micha 2: 13

Thema: De Belhamel

1 – De historische situatie

2 – Het uitzicht

3 – De Vervulling

Zondag 6 december – Middagdienst

Ds. H.J.Th. Velema (Hoogeveen) Schriftlezingen Genesis 5: 19 – 32 en Hebreeën 11: 4 – 7

Zondag 6 december – Morgendienst

Ds. H.K. Sok Schriftlezing Genesis 38 – Tekst Math: 1 – 3 Thema: Een vreemde eend in de bijt.

1- Voorspel 2- Overspel 3- Naspel 4- Gospel

Zondag 29 november – Middagdienst

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing Openbaring 13

Thema: Beestachtig 1- Het beest uit de zee. 2 – Het beest uit de aarde

Zondag 29 november – Morgendienst

Ds. R. de Jong  Schriftlezing Genesis 19

Zondag 22 November – Middagdienst (Themadienst 17:00)

Ds. R. de Jong (Themadienst) Schriftlezing Richteren 11: 29 – 40

Zondag 22 november – Morgendienst

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing Openbaring 12

Thema: Een gefaseerde geschiedenis

Fase 1: Wat zich afspeelt vóór de geboorte van Jezus

Fase 2: Wat zich afspeelt als Jezus in de hemel komt

Fase 3: Wat zich afspeelt van Hemelvaart tot Wederkomst

Zondag 15 november – Middagdienst (Heilige doop)

Ds. R. de Jong

Schriftlezing Jesaja 43: 1 – 7

Zondag 15 november – Morgendienst

Ds. H.K. Sok  Schriftlezing Efeze 6: 10 – 20

Thema: Vrijmoedigheid

  1. Paulus vraagt om specifieke voorbede
  2. Paulus noemt daarbij het diepste doel
  3. Paulus spreekt daarbij over zijn hoogste roeping