Zondag 24 januari – Morgendienst

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Openbaring 14: 6 – 20

Thema: Wees gewaarschuwd

  1. Wees gewaarschuwd wereld
  2. Wees gewaarschuwd kerk
  3. Wees gewaarschuwd: het laatste oordeel komt.

Zondag 17 januari – Middagdienst (Heilige doop)

Ds. R. de Jong (Bediening Heilige doop)

Schriftlezing Numeri 16: 41 – 50

 

Zondag 17 januari – Morgendienst

Ds. R. de Jong

Schriftlezing Genesis 21: 1 – 21 en Galaten 4: 21 – 31

Thema: ‘Om te lachen’

1- De lach van Abraham

2- De lach van Sara

3- De lach van Ismael

Zondag 10 januari – Middagdienst

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: 1 Korinthe 6: 12 – 20 en HC zondag 1

Thema: “Helemaal verkocht.”

1- De wens om troost

2- De ware troost

3- De weg naar troost

Zondag 10 januari – Morgendienst

Ds. H.K. Sok

Schriftlezingen: Openbaring 14 1 – 5; Openbaring 7: 1 – 8; Openbaring 21: 9 – 14

Tekst: Openbaring 14: 1 – 5

Thema: Honderdvierenveertigduizend

1- Een schare die niemand tellen kan

2- Uit genade behouden

3- Niet buiten eigen verantwoordelijkheid om

Zondag 3 januari – Middagdienst

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Psalm 56 en 1 Samuel 21: 10 – 15

Tekst: Psalm 56: 4

Thema: Vrees en vertrouwen

1- De oorzaak van vrees

2- De grond voor vertrouwen

Zondag 3 januari – Morgendienst

Ds. J. van’t Spijker  (Hoogeveen)

Schriftlezing Johannes 1: 14 – 18

Verkondiging over Johannes 1: 18

Niemand heeft ooit God gezien…

Vrijdag 1 januari – Nieuwjaarsdag

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Handelingen: 27: 14 – 44

Zaterdag 10 oktober (Deze dienst is geannuleerd!!)

Deze dienst is i.v.m. Corona maatregelen geannuleerd!!

Zondag 27 december – Middagdienst

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Lukas 2: 41 – 52