Zondag 7 maart – 2 morgendiensten om 9.00 en 11.30 uur (Voorbereiding Heilig Avondmaal)

Ds. H.K. Sok

(twee morgendiensten om 9 en om 11.30 uur!)

(Beide diensten voorbereiding Heilig avondmaal)

Schriftlezing: Lukas 22: 1 – 23

Tekst: Lukas 22: 14 – 23

Thema: De instelling van het Heilig Avondmaal

 1. Jezus’ verlangen;
 2. Jezus’ uitnodiging;
 3. Jezus’ waarschuwing.

Zondag 28 februari – Middagdienst

Ds. A.C. van der Wekken  (Dokkum)

Schriftlezingen: Jesaja 53: 8 – 12 en Lukas 23: 33 – 38

Zondag 28 februari – Morgendiensten 2x 9 uur en 11.30

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Genesis 22: 1 – 24

Thema: ‘Waar is het lam?’

 1. de opdracht in Berseba;
 2. het altaar op Moria;
 3. het offer op Golgotha.

Zondag 21 februari – Middagdienst (Heilige doop)

Ds. H.K. Sok (Bediening Heilige doop)

Schriftlezingen: Genesis 17: 1 – 14 en Romeinen 4: 1 – 12

Tekst: Genesis 17: 12a

Thema: Het goed recht van de kinderdoop

Zondag 21 februari – Morgendiensten 9 uur (Stream) en 11.30 uur

Ds. H.K. Sok 

Schriftlezing: Johannes 1: 19 – 34

Tekst: Johannes 1: 29

Thema: Jezus Christus aangewezen als het Lam van God

We zien wat dit betekend voor:

 1. De verkondiger
 2. De Verkondigde
 3. De hoorders

Zondag 14 februari – Middagdienst (17:00 uur)

Ds. A.J. Droger (Genemuiden)

Schriftlezing: Lukas 14: 1 – 15

Verkondiging: Lukas 4: 1 – 13

Thema: Verzoeking doorstaan

Zondag 14 februari – Morgendiensten 2x 9.00 en 11.30

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Exodus 12: 1 – 14

Tekst: Exodus 12: 26 en 27

Thema: Een dubbele boodschap

 1. Verloren door ongeloof
 2. Verlost door geloof

Woensdag 10 februari – Middagdiensten (Biddag) 2x 14.00 en 17.00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing voor beide diensten:

Matheus 1: 18 – 25 en 28: 26 – 20

Thema: Beloofd is beloofd

 1. Een weidse belofte
 2. Een weids uitzicht

Woensdag 10 februari – Biddag. Morgendiensten 2 x 9.00 en 11.30

Ds. R. de Jong  (Biddag voor visserij, gewas en arbeid)

Schriftlezing voor beide diensten: Daniel 9; 1 – 23

HC Zondag 10

Zondag 7 februari – Middagdienst (Themadienst)

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Daniel 6: 1 – 25