Zondag 2 mei – Middagdienst 17.00

Ds. H. de Graaf (Harderwijk)

Schriftlezing: Openbaring 6: 1 – 17

Thema: “Het Lam opent 6 zegels”

Zondag 2 mei – Morgendiensten 09.00 uur en 11.30 uur

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: 2 Timotheüs 4: 1 – 8

Tekst: 2 Timotheüs 4: 2a

Thema: Een onvermijdelijke opdracht

 1. Waarom?
 2. Hoe?

Woensdag 17 maart – Avonddienst 19.00 (Viering Heilig Avondmaal)

Ds. R. de Jong (Heilig Avondmaal)

Schriftlezing: Johannes 3: 1 – 15

Thema: ‘Zie op Hem!’

 1. Hoe Jezus Nicodemus ontdekt;
 2. Hoe Jezus Nicodemus onderwijst;
 3. Hoe jezus Nicodemus oproept.

Zondag 28 maart – Middagdienst 17.00 (Heilige doop)

Ds. R. de Jong

Bediening Heilige doop.

Schriftlezing: Markus 10: 1 – 16

Zondag 28 maart – Morgendiensten om 9 en 11.30 uur!

Ds. H.K. Sok

Twee reguliere morgendiensten om 9 en om 11.30 uur.

Schriftlezing: 1 Korinthe 1: 18 tot 2: 8

Tekst: 1 Korinthe 2: 2

Thema: De boodschap van het kruis stempelt

 1. de preek;
 2. de ambtsdrager;
 3. de gemeente.

Zondag 21 maart – Middagdienst 17.00 (Heilig Avondmaal en dankzegging)

Ds. H.K. Sok

Viering Heilig Avondmaal en dankzegging.

Schriftlezing: 1 Korinthe 5: 1 – 13

Tekst: 1 Korinthe 5: 6 – 8

Thema: Oproep tot heiliging van het leven.

 1. De aanleiding tot die oproep
 2. De werkelijkheid bij die oproep
 3. De bedoeling van de oproep

Zondag 21 maart – Morgendiensten, twee diensten om 9 en 11.30 uur. Beide diensten viering Heilig Avondmaal!

Ds. R. de Jong

Beide diensten viering Heilig Avondmaal!

Schriftlezing: Johannes 3: 1 – 15

Thema: ‘Zie op Hem!’

 1. Hoe Jezus Nicodemus ontdekt;
 2. Hoe Jezus Nicodemus onderwijst;
 3. Hoe jezus Nicodemus oproept.

Zondag 14 maart – 17.00 Middagdienst (Jeugddienst 12+)

Ds. R. de Jong  Jeugddienst 12+

Schriftlezing: Matheus 26: 1 – 30

Thema: ‘Wat is Christus u/jou waard?’

Zondag 14 maart – Twee morgendiensten 9.00 en 12.30 (Beide diensten viering Heilig Avondmaal)

Ds. H.K. Sok

(Twee morgendiensten, 9.00 en 11.30 uur, beide diensten viering Heilig Avondmaal!)

Schriftlezing: Lukas 22: 39 – 46

Tekst: Lukas 22: 44a

Thema: Jezus’ zielenstrijd

 1. Wat die voor Hem betekent
 2. Wat dit voor Gods kinderen betekent

Zondag 7 maart – Middagdienst

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Genesis: 2: 16 – 17 en 3: 1 – 15