Zondag 3 maart – Morgendienst 10:00 (Voorbereiding H.A.)

Ds. R. de Jong (Voorbereiding Heilig Avondmaal)

Zondag 25 februari – Middagdienst 17:00

Ds. H.K. Sok (Dienst Anders Begaafden)

Woensdag 14 februari – Middagdienst 17:00 (Biddag)

Ds. R. de Jong  (Biddag voor visserij, arbeid en gewas)

Woensdag 14 februari – Morgendienst 10:00 (Biddag)

Ds> H.K. Sok (Plaatselijke biddag voor visserij, arbeid en gewas)

Zondag 11 februari – Middagdienst 17:00

Ds. A.J. Droger  (Genemuiden)

Schriftlezing: Markus 8: 27  – 38

Thema: Jezus is de lijdende Christus

Zondag 11 februari – Morgendienst 10:00

Ds. H. de Graaf (Harderwijk)

Schriftlezing: Mattheus: 11: 1 – 10

Tekst: Mattheus 11 2 – 6

  1. De vraag van Johannes de Doper (2 en 3)
  2. Het antwoord van Jezus ( 4 – 6)