Zondag 20 juni – Morgendienst 10.00 (Heilig Avondmaal)

Ds. H.K. Sok (Eén dienst viering Heilig Avondmaal)

Schriftlezing: Filippenzen 3: 12

Thema: Het getuigenis van een christen

  1. Verlost;
  2. Verlegen;
  3. Verlangen.

Zondag 13 juni – twee diensten 14.30 en 17.00 (Heilig Avondmaal)

Ds. H.K. Sok (Beide diensten Viering Heilig Avondmaal!!)

Schriftlezing: Lukas 12: 1 – 40

Tekst: Lukas 12: 35

Thema: Een levend geloof

  1. blijkt uit waakzaamheid;
  2. blijkt uit wijsheid;
  3. blijkt uit onbezorgdheid.

Zondag 13 juni – Morgendienst 10.00 uur! (Heilig Avondmaal)

Ds. R. de Jong (Eén dienst viering Heilig Avondmaal)

Schriftlezingen: Hooglied 5: 2 – 8 en Openbaring 3: 20

Zondag 6 juni – Middagdienst 17.00

Ds. H.K. Sok 

Schriftlezing: Handelingen 4: 32 – 37; 9: 23 – 27; 11: 19 – 26 en 15: 35 – 40

Tekst: Gelezen gedeelten.

Thema: Barnabas

  1. Een gelovige Jood
  2. Een veelzeggende naam
  3. Een kwetsbaar mens

Zondag 6 juni – Morgendienst 10.00 uur! (Voorbereiding H.A.)

Ds. R. de Jong (Voorbereiding Heilig Avondmaal)

Schriftlezing: Openbaring 3: 14 – 22

Zondag 30 mei – Middagdienst 17.00

Ds. R. de Jong (Reguliere dienst!)

Schriftlezingen: Handelingen 2: 37 en 38 en Handelingen 16: 19 -32

Zondag 30 mei – Morgendienst 10.00 uur!

Ds. E.J. van der Linde (Capelle aan de IJssel)

Schriftlezingen: Openbaringen 1: 1 – 8 en 3: 7 – 13

Maandag 24 mei Themadienst 10.00 uur! 2e Pinksterdag

Ds. H.K. Sok (Let op: één Themadienst!)

Handelingen 2: 1 – 21

Zondag 23 mei 1e Pinksterdag – Middagdienst 17.00 (Geloofsbelijdenis)

Ds. R. de Jong (Afleggen Geloofsbelijdenis)

Schriftlezing: Ruth 1: 11 – 17

Zondag 23 mei 1e Pinksterdag – Morgendienst 09.00 uur (Geloofsbelijdenis)

Ds. R. de Jong (Afleggen Geloofsbelijdenis)

Schriftlezing: Ruth 1: 11 – 17