Zondag 17 oktober – middagdienst 17:00 (Heilige doop)

Ds. R. de Jong (Bediening Heilige doop)

Schriftlezing: Romeinen 8: 18 – 39

H.C. Zondag 10

Zondag 17 oktober – morgendienst 10:00 uur. (Bevestiging Ambtsdragers)

Ds. H.K. Sok  (Bevestiging Ambtsdragers)

Schriftlezing: Nehemia 1

Tekst: Gelezen gedeelte

Thema: Bezoek voor Nehemia

 1. Boodschap
 2. Bidden

Zondag 10 oktober – middagdienst 17:00 uur

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Lukas 11: 1 – 13

Tekst: H. Cat. Zondag 9

Thema: Ik geloof in God de Vader

Daarmee belijdt een christen:

 1. Ik heb een Vader;
 2. Ik heb een almachtige Vader;
 3. Ik heb een zeer zorgzame Vader.

Zondag 10 oktober – morgendienst 10:00 uur

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Job 42

Zondag 3 oktober – middagdienst 17:00 uur. (Israëlzondag)

Ds. R. de Jong      (Israëlzondag)

Schriftlezing: Sefanja 3

Zondag 3 oktober – morgendienst 9:45 uur (Dankdienst)

Ds. H.K. Sok (Dankdienst i.v.m. afschaffing Coronabeperkingen)

Schriftlezing: Spreuken 23: 1 – 26

Preek: Een geschenk voor God

Zondag 26 september – middagdienst 17.00 (Themadienst)

Ds. H.K. Sok (Themadienst)

Schriftlezing 1: Psalm 145

Schriftlezing 2: Lukas 18: 9 – 14

Thema: Geen afstand

 1. Dichtbij op afstand
 2. Op afstand dichtbij

Zondag 26 september – morgendienst 10.00 uur (Startzondag Jeugdwerk)

Ds. R. de Jong (Startzondag Jeugdwerk)

Schriftlezing Lukas 18: 35 – 43

Thema: ‘Jezus heeft oog voor de blinde Bartimeüs’

Zondag 19 september – middagdienst 17.00 uur (Heilige doop)

Ds. H.K. Sok (Bediening Heilige doop)

Schriftlezing Genesis 9: 1 – 17

Tekst: Genesis 9: 13 – 16

Thema: Het natuurverbond

 1. Is Gods altijddurende verbond
 2. Heeft als teken de regenboog
 3. Is een bedding voor Gods genadeverbond

Zondag 19 september – morgendienst 10.00 uur

Ds. H.C. Bezemer  (Culemborg)

Schriftlezing Lukas 15: 1 – 7

Thema: De Herder zoekt Zijn schaap

 1. Verloren
 2. Gezocht
 3. Gevonden