Zondag 13 maart – Middagdienst 17:00 (Heilig Avondmaal en nabetrachting)

Ds. R. de Jong  (Heilig Avondmaal en nabetrachting)

Schriftlezing: Johannes 13: 1 – 17

Thema: De Les tijdens het Avondmaal

Zondag 13 maart – Morgendienst 09:30 uur. (Heilig Avondmaal)

Ds. R. de Jong  (Viering Heilig Avondmaal)

Schriftlezing: Lukas 22: 14 – 23

Thema: De Viering van het Avondmaal

Zondag 6 maart – Middagdienst 17:00 uur.

Ds. R. de Jong  

Schriftlezing: Johannes 19: 30 – 42 (HC 16)

Thema: ‘De laatste drie treden naar beneden.’

 1. Hoe Christus de dood is ingegaan (HC 16 vr. en antw. 40)
 2. Hoe Christus het graf is ingegaan (HC 16 vr. en antw. 41 – 43)
 3. Hoe Christus de hel is ingegaan (HC 16 vr. en antw. 44)

Zondag 6 maart – Morgendienst 10:00 uur (Voorbereiding H.A.)

Ds. R. de Jong   (Voorbereiding Heilig Avondmaal)

Schriftlezing: Lukas 22: 1 – 13

Thema: ‘Op weg naar het Avondmaal’

 1. Wat de discipelen vragen (7 – 9)
 2. Wie de discipelen volgen (10 – 12)
 3. Wat de discipelen vinden (13)

 

Zondag 27 februari – Middagdienst 17:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: 1 Korinthe 12: 1 – 31

Tekst: 1 Korinthe 12: 13 en 26

Thema: De gemeente van Christus

 1. Door één geest gedoopt tot één lichaam
 2. Tot eenheid geroepen

 

 

 

Zondag 27 februari – Morgendienst

L.B.C. Boot (Veenendaal)

Schriftlezing: 1 Petrus 5: 1 – 14

Zondag 20 februari – Middagdienst 17:00 (Heilige doop)

Ds. R. de Jong  (Bediening Heilige doop)

Schriftlezing: Matheus 4

Thema: ‘Het begin van Jezus’ bediening.’

 1. Het Woord wordt gepredikt (12 – 170
 2. Discipelen worden geroepen ( 18 – 22)
 3. Zieken worden genezen (23 – 25)

Zondag 20 februari – Morgendienst 10:00 uur

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Nehemia 6

Tekst: gelezen gedeelte

Thema: Satan ontmaskerd als

 1. listig
 2. leugenaar
 3. lasteraar

Zondag 13 februari – Middagdienst

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Matheus 27: 11- 26 en Galaten 3: 1 – 12

HC zondag 15

Thema: ’33 jaar geleden.’

 1. Hoe Christus heeft geleden (37)
 2. Hoe Christus is geoordeeld (38)
 3. Hoe Christus is gekruisigd (39)

Zondag 13 februari – Morgendienst 10 uur!!

dr. A. Versluis (Ede)  (De dienst vangt aan om 10:00 uur!!)

Schriftlezing: Matheus 5: 1 – 12

Tekst: Matheus: 5: 11 en 12