Zondag 12 december – Middagdienst 17:00 (viering Heilig Avondmaal)

Ds. H.K. Sok (Viering Heilig Avondmaal en dankzegging)

Schriftlezing: Lukas 1: 26 – 45

Thema: Zalig die geloven

 1. in wat van de kant van de Heere gezegd is
 2. dwars door alle vragen heen
 3. zij ontvangen een heerlijke bemoediging

Zondag 12 december – morgendienst 10:00 (viering Heilig Avondmaal)

Ds. R. de Jong (Viering Heilig Avondmaal)

Schriftlezing: Lukas 15: 25 – 32

Zondag 5 december – middagdienst 17:00 (Heilig Avondmaal)

Prof. A. Huijgen (Heilig Avondmaal)

Schriftlezing Lukas 1: 46 – 56

Verkondiging: Maria’s lofzang

Zondag 5 december – morgendienst 10:00 (Heilig Avondmaal)

Ds. R. de Jong  (Heilig Avondmaal)

Schriftlezing Zach. 1: 3 – 5 en Lukas 15: 20 – 24

Zondag 28 november – Middagdienst 17:00 (Themadienst)

Ds. R. de Jong  (Themadienst)

Schriftlezing: Lukas 15: 1 – 2 en 11 – 32

Thema: Verloren en gevonden

 1. de zoon keert zich af van de vader (11 – 16)
 2. de zoon keert in tot zichzelf (17 – 19)
 3. de zoon keert terug naar huis (20 – 24)

Zondag 28 november – Morgendienst 10:00 (Voorbereiding H.A.)

Ds. H.J.Th. Velema (Voorbereiding Heilig Avondmaal)

Schriftlezing: Openbaring 22: 6 – 22

Zondag 21 november – Middagdienst (Heilige doop)

Ds. H.K. Sok  (Bediening Heilige doop)

Schriftlezing: Genesis 9: 18 – 29 en 1 Thessalonicenzen 5: 1 – 11

Tekst: Genesis 9: 13 -16

Thema: Noach en zijn zonen

 1. Een struikelende vader
 2. Een gevallen zoon
 3. Een veelzeggende naam

Zondag 21 november – Morgendienst 10:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Johannes 4: 1 – 30

HC Zondag 12

Zondag 14 november – Middagdienst 17:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Nehemia 3

Tekst: Gelezen gedeelte

Thema: Samen bouwen

 1. Een veelzeggende aanvang
 2. Een verstandige aanpak
 3. Een voorlopige afscheiding

Zondag 14 november – Morgendienst 10:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: 1 Petrus 1: 3 – 2: 8